Omicron đã thay đổi hình dạng của dịch. Nó sẽ hết hạn mãi mãi?

Simon Williams, nhà nghiên cứu về thái độ và hành vi của công chúng đối với Covid-19 tại Đại học Swansea, nói với CNN: “Mức độ lo lắng về Omicron có xu hướng thấp hơn so với các biến trước đó. Đối với nhiều người, “yếu tố sợ hãi Covid” thấp hơn, ông nói.Nhưng một số trong cộng đồng khoa học lạc qua...