Từ thành công vượt 5 làn sóng dịch của Nhật, chuyên gia đề xuất chiến lược giãn cách ...

Dựa vào các bằng chứng khoa học, y văn và chiến lược chống dịch của các quốc gia, chúng tôi đưa ra ngưỡng 40%, 60%, và 80% tổng số giường bệnh điều trị COVID của các bệnh viện làm tiêu chuẩn cho giãn cách xã hội theo chỉ thị 19, 15 và 16 cho mỗi tỉnh thành.Dựa vào lượng y văn hiện tại, chún...